Canonul Ortodoxiei. Sinodul VII Ecumenic (2 vol.) - 1. Definind dogmatic icoanele (691–810). 2. Definitivând dogmatic orthodoxia (815–1351) 

Deisis 
300,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: 3 - 5 zile lucrătoare

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: C2318 Ai nevoie de ajutor? 0773888999
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Caracteristici
  • Review-uri (0)

Autor: Ica, Ioan I., jr., diac. 

1. DEFININD DOGMATIC ICOANELE (691–810)

Sinodul VII Ecumenic și canonul orthodoxiei

I. Prima iconomahie bizantină și combaterea ei

Combaterea teologică a primei iconomahii bizantine
Ioan din Damasc, Cuvântul împotriva iconomahilor — sinoptic
Oficializarea primei iconomahii bizantine
Ecloga [Selecția] legilor, prolog (741)
Selecția Legii mozaice
Hotărârea eretică a sinodului iconomah de la Hieria-Vlaherne (8 august 754)
„Interogațiile” împăratului Constantin V, fragmente
Eusebiu al Cezareii, Epistola către Constantia, fragmente
Combaterea sinodală a primei iconomahii bizantine: Sinodul al doilea de la Niceea, 785–787
Ordinul împăraților către Adrian I al Romei (29 august 785)
Cuvântul de apărare al lui Tarasios (decembrie 784)
Relatare succintă despre actele dinaintea Sinodului (786)
Rezumatul Actelor
Sesiunea I
Actul I (24 septembrie 787) [Ordinul împăraților către Sinod / Libelul lui Vasile al Ancyrei / Libelul lui Teodosie al Amorionului]
Sesiunea II
Actul II (26 septembrie 787) [Adrian I al Romei către împărați / Adrian I al Romei către Tarasios]
Sesiunea III
Actul III (28 septembrie 787) [Tarasios, Sinodica către patriarhii orientali / Episcopii orientali către Tarasios / Teodor al Ierusalimului, Sinodica pentru patriarhii orientali]
Sesiunea IV
Actul IV (1 octombrie 787) [Grigorie II al Romei către Germanos al Constantinopolului / Germanos al Constantinopolului către Ioan al Synadei / Germanos al Constantinopolului către Constantin al Nacoleii / Germanos al Constantinopolului către Toma al Claudiopolisului / Declarație de credință și semnături]
Sesiunea V
Actul V (4 octombrie 787)
Sesiunea VI
Actul VI (6 octombrie 787) [Respingerea hotărârii de la Hieria din 8 august 754]
Sesiunea VII
Actul VII (13 octombrie 787) [Hotărârea dogmatică, semnături, aclamații]
Scrisorile sinodale
Tarasios și Sinodul către împărați (13 octombrie 787)
Sinodul către clerul constantinopolitan (13 octombrie 787)
Tarasios către Adrian I al Romei (13 octombrie 787)
Alocuțiunea encomiastică
Discursul de elogiere al diaconului Epifanie (13 octombrie 787)
Canoanele
Canoane bisericești pronunțate de al doilea Sinod de la Niceea
Anexe
Scrisori despre simonie [Teodor Studitul către Arsenie / Teodor Studitul către citețul Ștefan
Tarasios către Ioan egumenul (788)]
Tarasios către Adrian I al Romei despre simonie (789)
Tarasios către episcopii sicilieni (790)
Cum anume trebuie înțeles „Numele Incomunicabil”
Actul VIII (23 octombrie 787)
Excurs: Listele episcopale

II. Receptări dificile în Occident — Aachen și Roma

Papa Adrian în apărarea Sinodului de la Niceea [Simbolul niceean / Simbolul constantinopolitan / Simbolul zis „atanasian” / Simbolul carolingian / Mărturisirea carolină]
Răspunsul papei Adrian dat regelui Carol (791–792)
Opul regelui Carol contra Sinodului (792) — prefață și sumar
Anexă
Grigorie I al Romei către Serenus al Marsiliei (iulie 599 și octombrie 600)
Carol cel Mare și Leon III al Romei în confruntare pentru Simbolul credinței
Ierusalim — Aachen — Roma (807–810) [Incidentul de la Ierusalim, 807–808 / Sinodul de la Aachen, noiembrie 809 / Discuția de la Roma, 810 / Textul Simbolului de credință pus de Leon III, 890 / Fotios patriarhul despre papa Leon III, 890]
Anexe
Secretele unui „decret” fondator apocrif
„Decretul lui Constantin” (Constitutum Constantini) (cca 830–840)
Ecouri în epoca reformelor și confesiunilor
Jean Calvin, Din Învățătura religiei creștine (1559)
Conciliul de la Trento: decretele despre Simbol (1546) și despre cultul sfinților și al icoanelor (1563) [Mărturisirea tridentină, 1564]

*

2. DEFINITIVÂND DOGMATIC ORTHODOXIA (815–1351)

III. A doua iconomahie bizantină și combaterea ei

A doua iconomahie bizantină: protestele unui patriarh și ale unui monah
Nichifor patriarhul, Cuvânt apologetic (decembrie 814–martie 815)
Teodor Studitul către sinod în numele egumenilor (aprilie 815)
Teodor Studitul către Pascal al Romei (816 și 817)
Oficializarea celei de-a doua iconomahii bizantine
Sinodul iconomah de la Sfânta Sofia (Constantinopol, aprilie 815)
Mihail II și Teofil către Ludovic cel Pios (10 aprilie 824)
Combaterea teologică a celei de-a doua iconomahii bizantine
Teodor Studitul, Antireticele împotriva iconomahilor (815–816)
Anexă
Grigorie al Nyssei, Epistolă către fratele său, Petru, despre diferența dintre ființă și ipostasă (379–381)
Rezistența eclezială la cea de-a doua iconomahie bizantină
Nichifor patriarhul, Douăsprezece articole (821)
Teodor Studitul către împăratul Mihail în numele egumenilor (821)
Teodor Studitul către Leon trezorierul (823)
Teodor Studitul către împărații Mihail și Teofil (826)

IV. Trei triumfuri și doi patriarhi

Patriarhul Metodios și triumful liturgic al icoanelor
Duminica și Sinodiconul Orthodoxiei (2 martie 844)
Protocolul imperial și tipicul bisericesc
Împăratul la Liturghie la Sfânta Sofia — Cartea ceremoniilor (938–940)
La Duminica Orthodoxiei — protocolul imperial
La Duminica Orthodoxiei — tipicul patriarhal și cel monahal
Anexă
Secretele unei corespondențe fictive între Roma și Constantinopol
Corespondența cu împăratul Leon III atribuită lui Grigorie II al Romei
Patriarhul Fotios și triumful iconografic al icoanelor
Omilia la inaugurarea bisericii Farului din Palat (864–866)
Omilia la inaugurarea mozaicul absidei Sfintei Sofia (29 martie 867)
Patriarhul Fotios și triumful canonic al Sinodului VII Ecumenic [Canoanele sinodului roman, 863 / Canoanele sinodului roman, 869 / Libellus satisfactionis, 869]
Sinodul „Primul-Al Doilea” (Constantinopol, 861) — acte și canoane
Scrisoarea către Mihail, principele Bulgariei (865)
Scrisoarea circulară către patriarhii răsăriteni (867)
Omilia la încheierea Sinodului de la Constantinopol (august–septembrie 867)
Anexe
Sinodul ecumenic antifotian de la Constantinopol (869–870) [Actul VIII (5 noiembrie 869): condamnarea ultimului iconomah / Actul X (28 februarie 870): hotărârea / canoane]
Un istoric ignatian al sinoadelor
Sinodiconul tuturor sinoadelor
Sinodul Ecumenic de unire de la Constantinopol (879–880) [Actul IV (24 decembrie 879): reconcilierea / Actul V (27 ianuarie 880): Sinodul de la Niceea ca al VII-lea Ecumenic și canoane / Actele VI–VII (3 și 13 martie 880): Hotărârea despre Simbolul de credință]
Ioan VIII al Romei către Fotios patriarhul (august 880)
Ioan VIII al Romei către împărați (13 august 880)
Anastasius Bibliotecarul către Ioan VIII al Romei. Prefața la traducerea latină a Actelor Sinodului VII Ecumenic (873)
Patriarhul Fotios legislatorul
Introducerea la lege, prologul și titlurile I–III (886)
Patriarhul Fotios și decisivul secol IX [Mărturisirea lui Gottschalk / Canoanele sinodului de la Quierzy, 853]
Epistola regelui Carol despre cultivarea literelor (780–785)
Regele Carol, Povățuirea generală (Aachen, 23 martie 789)
Canoanele dogmatice ale Sinodului de la Valence (8 ianuarie 855)
Canoanele Sinodului de la Orange contra semipelagianismului (3 iulie 529)
Sinod contra ereziei lui Pelagiu și Celestin (Cartagina, 1 mai 418)
Sinodul de la Worms împotriva răsăritenilor (13 mai 868)
Fotios al Constantinopolului către arhiepiscopul Aquileii împotriva lui „Filioque” (883–884)

V. Defini(tivâ)nd dogmatic orthodoxia — Tomosuri și Mărturisiri

Controversa tetragamiei lui Leon VI
Tomosul Sinodului unirii (9 iulie 920)
Controversa dogmatizării lui „Filioque” și a monarhiei pontificale [Actul sinodal din 20 iulie 1054 / Bula Unam Sanctam, 1302 / Dictatus papae, 1075 / Proprie auctoritates / Monarhie pontificală vs pentarhie patriarhală / Definiția sinodală despre purcederea Duhului Sfânt, 1234 / Mărturisirea lui Clement IV, 1267 / Jurământul lui Mihail VIII, 1274 / Constituția dogmatică despre Sfânta Treime, Lyon, 1274]
Monarhia lui Petru împotriva pentarhiei patriarhilor [Inocențiu III către Alexios III Anghelos, august 1198 / Inocențiu III către Ioan X Kamateros, august 1198 / Ioan X Kamateros către Inocențiu III, februarie 1199 / Inocențiu III către Ioan X Kamateros, 12 noiembrie 1199 / Ioan X Kamateros către Inocențiu III, primăvara 1200 / Inocențiu III către clericii cruciați din Constantinopol, 13 noiembrie 1204 / Inocențiu III către clericii latini din Constantinopol, 12 februarie 1205 / Inocențiu III către împăratul latin din Constantinopol, 15 mai 1205 / Ioan X Kamateros, Despre cum a ajuns tare împotriva noastră latinul, 1205]
Răspunsul lui Vasilios al Kerkyrei la chemarea de a participa la Conciliul Lateran IV (1214)
Papa Inocențiu III în Conciliul general Lateran IV (20 noiembrie 1215). Constituții dogmatice și canonice
Controversa în jurul Persoanei Sfântului Duh
Proiect de Sinodicon al Duhului Sfânt (1285)
Tomosul Sinodului de la Vlaherne despre purcederea Duhului Sfânt (15 august 1285)
Marcu al Efesului, Expunere despre sinodul ținut la Florența (iulie 1439)
Marcu al Efesului, Mărturisire a credinței celei drepte expuse la Florența (mai–iunie 1439)
Definiția credinței a sinodului unionist de la Ferrara-Florența (6 iulie 1439)
„Unirea” de la Florența — instrucțiuni de aplicare. Mărturisirea lui Urban VIII (Roma, 1633)
Marcu al Efesului, Enciclică împotriva greco-latinilor și a sinodului de la Florența (1440–1441)
Hotărârea sinodală de anulare a sinodului de la Florența (Constantinopol, septembrie 1483–august 1484)
Rânduiala reprimirii celor care se întorc la Biserica orthodoxă și catholică a Răsăritului
Dogmatizarea luminii și a energiilor divine necreate [Bula Benedictus Deus, 1336]
Tomosul aghioritic (august 1340)
Tomosul Sinodului de la Sfânta Sofia (iunie–iulie 1341)
Tomosul Sinodului de la Vlaherne (mai–august 1351)
Mărturisirea de credință a sfântului Grigorie Palama
Tomosul Sinodului de la Patriarhie (martie–aprilie 1368)

VI. Triumful liturgic perpetuu al Orthodoxiei

Patriarhi și Sinoade Ecumenice în Sinaxare
Sinaxarul constantinopolitan
Sinodiconul Orthodoxiei
Sinodiconul care se citește în Duminica Orthodoxiei

*

Cărări moderne și contemporane — momente, interpretări, perspective [Iconoclasmul european și primele ediții / Bizanțul iluminiștilor — „superstiție și barbarie” / Bizanțul în „fenomenologia Spiritului” a lui Hegel / Nașterea modernității revoluționare din „spiritul ioachimismului” / Recuperarea memoriei creștinismului — corpusuri și dicționare / Picturi, mozaicuri, icoane — Dura Europos, Istanbul, Sinai / Icoana rusă și filozofia religioasă / Istoricii ruși din diasporă despre icoană / O teologie ortodoxă a icoanei în diasporă / Fundamentele teologice ale icoanei într-o lectură exemplară / Monografii bizantine capitale la Paris / Iconoclasmul și istoricii — sub semnul revizionismului / Filozofii și imaginea / Imaginea și icoana — medieviști și teoreticieni ai artelor / „Bizantinism” și dogmatizarea metafizicii / Conciliul Vatican I — canoane și anateme în 1870 / „Civilizația ortodoxă” în viziune geopolitică / Complexitățile primului mileniu / Surprinzătorul „Bizanț” înțeles în sfârșit în propriii termeni / „Europa” și geneza ei triplu seculară / „Era seculară” — două viziuni: politică și antropologică / Uniunea Europeană în criză de identitate / „Adevărata Europă” vs „falsa Europă” — un manifest salutar / În inima crizei actuale — deculturarea generalizată / Doi filozofi la sfârșit de mileniu, despre forma creștină a culturii europene / Cultura și barbaria interioară / Cele „trei orthodoxii” ale Orthodoxiei / „Costul ortodoxiei” / „Costul monoteismului” / Dialectică filozofică — mediere eclezială / Deconstrucții creștine vs creștinism deconstruit / Icoana și viitorul postmetafizic al creștinismului]

*

Prescurtări și bibliografie

Pagini: 2078

Dimensiune: 16.5 x 23.5 cm

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.
94812

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!